knipoog tussen Daniël en Sinjavsky

 • Harry Visser | Knipoog tussen daniel en sinjavski 2 ca. 1990 | olieverf | 150 x 230 cm
  Knipoog tussen Daniel en Sinjavski 1 | olieverf ca. 1990 | 150 x 230 | ntk
 • Harry Visser | Knipoog tussen daniel en sinjavski 1 ca. 1990 | olieverf | 150 x 230 cm
  Knipoog tussen Daniel en Sinjavski 2 | olieverf ca. 1990 | 120 x 150 | CBK
 • Harry Visser | Knipoog tussen Daniel en Sinjavski 2 ca. 1990 | olieverf | 120 x 150
  Knipoog 2 | olieverf ca. 1990 | 120 x 200 | ntk
 • Harry Visser | Knipoog tussen Daniel en Sinjavski 1 ca. 1990 | olieverf | 120 x 150
  Knipoog 1 | olieverf ca. 1990 | 120 x 150 | CBK
 • Daniël 1 ? | olie/acryl | ntk
 • Harry Visser Daniël 2
  ? Daniël 2 | olieverf | 200 x 155 | CBK