ontleed


  • nr 81 Operatie 1 | aquarel | Selectie

  • nr 72a Ontleed | aquarel | tk **

  • nr 73 Reliquien | aquarel | ntk

  • nr 75 Operatie 2 | aquarel | tk * (incl. lijst)

  • Tsjernobyl 1 | aquarel 100 x 70

  • ZT | aquarel

  • Vliegen | aquarel | ntk

  • ZT | aquarel

  • Naar huis met boodschappen | aquarel

  • nr 153/154 De maaier en het gras | dubbel aqua 2 x 64 x 90 | ntk